WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - WWR

 

Wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 

 

 

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

  • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
  • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
  • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
  • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
  • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

Zapewniamy pomoc specjalistów w zakresie zajęć logopedycznych, psychologicznych, oligofrenopedagogicznych, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, TUS (trening umiejętności społecznych), terapii ręki.

Zajęcia WWR organizujemy zarówno wychowankom przedszkola, jak i dzieciom uczęszczającym do innych placówek.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.