PLAN DNIA

Ramowy plan dnia w przedszkolu wygląda następująco:
7:00 – 8:30 schodzenie się dzieci,
• gry i zabawy ogólnorozwojowe,
• zabawy w kącikach zainteresowań
8:30 – 9:00 • gimnastyka poranna z elementami korektywy
9:00 – 9:30 śniadanie (mycie rączek przed i po posiłku)
9:30 – 12:00 zajęcia dydaktyczne
zajęcia językowe, muzyczne, plastyczne, ruchowe, logopedyczne i inne
• zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy swobodne w salach
12:00 – 13:00 obiad - I i II danie (mycie rączek przed i po posiłku)
• odpoczynek (czytanie bajek, słuchanie słuchowisk) lub leżakowanie dla najmłodszych (do 14.30)
13:00 – 15:00 zajęcia dodatkowe
• zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy swobodne w salach
15:00 - 15:30 podwieczorek  
• odpoczynek (czytanie bajek, słuchanie słuchowisk)
15:30 - 17:30

zabawa
• gry i zabawy ogólnorozwojowe,
• zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne
• zabawy na świeżym powietrzu
• rozchodzenie się dzieci