ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I DODATKOWE

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu prowadzone są zajęcia z obszarów edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, emocjonalnej, zdrowotnej i artystycznej.

W trakcie naszych zajęć dydaktycznych korzystamy z uznanych i sprawdzonych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Przedszkole Ala i kot oferuje też bardzo bogaty program zajęć:

Języki obce


zajęcia

w języku angielskim

w formie zabawy

zajecia umuzykalniajace


zajęcia umuzykalniające

jesteśmy bardzo roztańczeni
i rozśpiewani

nauka gry na instrumentach


zespół wokalno-intrumentalny

śpiew i gra na instrumentach perkusyjnych, klawiszowych, dzwonkach

Tańce


tańce

współpracujemy z instruktorem tańca

Warsztaty plastyczne


warsztaty plastyczne

zabawy różnymi
technikami plastycznymi

Zajęcia teatralne


zajęcia teatralne

przygotowywanie
przedstawień okolicznościowych


a ponadto:
koncerty Filharmonii Narodowej zapoznawanie się z kulturą wyższą od najmłodszych lat,
zajęcia sportowe z elementami gimnatyki korekcyjnej,
przedstawienia teatralne prezentowane przez zespoły teatralne z różnych miast Polski,
spotkania z ciekawymi ludźmi przedstawicielami różnych zawodów, ludźmi z pasją, podróżnikami.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę Ali i kota oraz przez instruktorów zewnętrznych będących świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie.