OPŁATY

Przedszkole Ala i kot jest placówką publiczną.
Opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
ponad 5 godzin bezpłatnych.

 W ramach tych kosztów przedszkole zapewnia nauczanie, opiekę i wychowanie oraz zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, naukę języka angielskiego, rytmikę oraz gimnastykę z elementami korektywy.

Rodzice ponoszą dodatkowo koszty wyżywienia.
W roku szkolnym 2019/2020 dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł.

Opłaty należy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca na nr konta:

39 1750 0012 0000 0000 3439 6377

 

Zapisz