CENNIK

Przedszkole Ala i kot jest placówką publiczną.
Czesne wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
ponad 5 godzin bezpłatnych.

 W ramach tych kosztów przedszkole zapewnia nauczanie, opiekę i wychowanie oraz zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, naukę języka angielskiego, rytmikę oraz gimnastykę z elementami korektywy.
W przedszkolu są również organizowane zajęcia dodatkowe.

Rodzice ponoszą dodatkowo koszty wyżywienia.
W roku szkolnym 2017/2018 dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł.

 

Zapisz