POLECAMY

Potrzeba ruchu u dzieci

Sprawność fizyczna jest ważnym wskaźnikiem prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka. I właśnie w wieku przedszkolnym następuje okres wrastającej sprawności ruchowej. Starsze przedszkolaki mają ogromną potrzebę ruchu oraz następują u nich korzystne zmiany w sprawności oraz koordynacji ruchowej.
O rozwój fizyczny i sprawność ruchową dzieci muszą dbać zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Program edukacyjny realizowany w przedszkolu zakłada wiele zajęć gimnastycznych i ruchowych, ale coraz częściej rodzice nie stwarzają dziecku okazji do ruchowego wyżycia się, nie zdając sobie sprawy z negatywnych tego konsekwencji – brak sprawności manualnej, brak odporności i częste zachorowania, szybkie męczenie się.

Oto kilka porad dla rodziców:

  • nie pozwalajmy na długie siedzenie przed telewizorem – dziecko bez odpowiedniej dawki ruchu w domu będzie zbyt ruchliwe w przedszkolu i dokuczliwe dla swoich kolegów i nauczycieli;
  • notoryczne prowadzenie dziecka za rączkę w czasie spaceru spowoduje zdeformowanie kręgosłupa, podczas gdy swobodnie biegnące dziecko bez zmęczenia pokona tę samą drogę przeskakując przez przeszkody, wspinając się na murki itp.;
  • nadajmy zabawom z dzieckiem charakter sportowy – na przykład udawanie skaczących piłeczek, spadających liści z drzew, kotków (chodzenie na czworakach za piłką, koci grzbiet);
  • warto też wprowadzić ćwiczenia, w trakcie których dzieci będą musiały się wykazać sprytem, odwagą i wytrwałością, ale będą odczuwać dużą radość z osiągniętego celu – przechodzenie po pniu drzewa, slalom pomiędzy drzewami, skakanie na jednej i drugiej nodze, chodzenie z książką na głowie;
  • ważna jest też umiejętna motywacja do zabaw ruchowych (nigdy nie zmuszamy do wysiłków fizycznych na siłę) i chwalenie dziecka za podejmowane próby i sukcesy – wtedy samoocena dziecka wzrośnie i z chęcią podda się kolejnym ćwiczeniom

Niezręczność ruchowa prowadzi do kłopotów ze sprawnością manualną, czyli niewielkimi ruchami palców i dłoni, które są zaangażowane w pisanie, ubieranie się, jedzenie, mycie. Wspólne zabawy ruchowe z rodzicami i umożliwienie dzieciom w domu malowania, lepienia z plasteliny, wycinania, a nawet szycia, jest gwarancją późniejszego sukcesu w szkole.

Lekceważenie dziecięcej potrzeby ruchu może być przyczyną niepowodzenia dzieci w uczeniu się.

Źródło: www.przedszkolak.pl