PLIKI DO POBRANIA

REKRUTACJA DZIECI DO PROJEKTU DOBRY START

W związku z prowadzonym projektem „Dobry start – nowy oddział integracyjny dla 20 dzieci, utworzenie sali terapeutycznej SI oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Publicznym Ala i kot w Piasecznie", współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

prowadzimy rekrutację do Przedszkola Publicznego Ala i kot.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rektrutacji oraz niezbędnymi dokumentami. W celu zapisania dziecka należy wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka oraz dostarczyć go do przedszkola wraz z dokumentami wynikającymi z zapisów Regulaminu rekrutacji.  

(kliknij w nazwę pliku by pobrać plik):

  PDF Regulamin rekrutacji.pdf
  PDF Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
  PDF Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
  PDF Wniosek o przyjęcie dziecka Dobry Start.pdf