TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracja sensoryczna oznacza proces właściwej rejestracji bodźców wszystkimi zmysłami równocześnie.

Dziecko z niewłaściwym przetwarzaniem informacji sensorycznych może mieć problemy z codziennym funkcjonowaniem, np. poruszać w nieskoordynowany sposób, mieć problemy z koncentracją, nie umieć nawiązywać prawidłowych relacji społecznych. Właściwa integracja sensoryczna jest również podstawą prawidłowego rozwoju mowy, wrażliwości emocjonalnej czy pobudliwości ruchowej. Właściwe rozpoznanie rodzaju zaburzeń integracji sensorycznej i dobór odpowiednich ćwiczeń polepszą stan dziecka i zapobiegną konsekwencjom w późniejszym etapie życia dziecka.

Zaburzeń SI nie wolno lekceważyć, ponieważ mogą stać się przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, umiejętności czytania i pisania, braku koncentracji uwagi czy kontaktów społecznych z rówieśnikami.

 

 

Jak przebiega diagnoza integracji sensorycznej?

WYWIAD Z RODZICAMI
Terapeuta zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w niemowlęctwie, przebytych przez dziecko chorób, problemów zdrowotnych dziecka.

2 SPOTKANIA Z DZIECKIEM

  • obserwacja zabawy swobodnej dziecka
  • obserwacja kliniczna: dziecko ma do wykonania określone zadania i ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne, pracę oczu czy koordynację ruchową.
  • Testy Południowo-Kalifornijskie: testy określające dojrzałość zmysłów i ich integrację. Ocenie poddane zostają także umiejętności planowania ruchu, umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, motoryka mała, koordynacja wzrokowo–ruchowa. Testy przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te z którymi z różnych względów nie można przeprowadzić testów, badane są modyfikowanymi próbami z obserwacji klinicznej i dodatkowymi testami sprawnościowymi.

PODSUMOWANIE DIAGNOZY
Rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków. Poszczególne wyniki są wyjaśnione i omówione. Rodzice otrzymują również diagnozę w formie pisemnej.

 

CENNIK:

DIAGNOZA: 290 zł (za 3 spotkania)
TERAPIA: 80 zł za 50 min. zajęć.
PAKIET 10 ZAJĘĆ – 720 zł.