DOBRY START - REKRUTACJA

 

 

W związku z prowadzonym projektem „Dobry start – nowy oddział integracyjny dla 20 dzieci, utworzenie sali terapeutycznej SI oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Publicznym Ala i kot w Piasecznie", wpółfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

prowadzimy rekrutację do Przedszkola Publicznego Ala i kot w Piasecznie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wymaganymi dokumentami znajdującymi się w zakładce http://www.alaikot.pl/dla-rodzicow/pliki-do-pobrania/.

Informacji udziela również biuro projektu ul. Zgoda 27 w Piasecznie.

Serdecznie zapraszamy!