MISJA

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie dziecku otoczenia
stymulującego jego wszechstronny rozwój.

Cel ten osiągamy dzięki programowi edukacyjnemu rozwijającemu indywidualny potencjał każdego dziecka, zorganizowaniu bezpiecznej i przyjaznej atmosfery oraz zatrudnieniu wykwalifikowanej
i doświadczonej kadry.

W trakcie wspólnej zabawy i edukacji stwarzamy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

Dążymy do kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, jak również rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji
z dziećmi i dorosłymi.

Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi, bogaci w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.